Adakah kita tidak pernah rasa bahagia? Setiap manusia pasti ada harapan atau jangkaan dalam hidup. Satu perkara yang kita jangka dan harap akan berlaku pada diri kita. Sedangkan realiti adalah apa yang sebenarnya sedang berlaku. Dan dua perkara ini, harapan dan realiti membuatkan kita rasa tidak bahagia. Tulisan ini nak cerita bahawa apa yang kita … Read more